Էլեկտրոնային ուսուցումն իրենից ներկայացնում է գիտելիքների փոխանցում և ուսուցման գործընթացի կառավարում նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով: 

Էլեկտրոնային ուսուցման ամբողջական համակարգը բաղկացած է երեք հիմնական մոդուլներից.

  • ուսուցման կառավարման համակարգեր
  • ուսուցման բովանդակություն
  • հեղինակային գործիքներ

    Skip available courses

    Available courses

    Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որն իր առջև նպատակ է դրել կիրառել ժամանակակից տեխնոլոգիական նորամուծությունները և խթանել կրթության որակի և արդյունավետության բարձացումը