Էլեկտրոնային ուսուցում

Moodle

Էլեկտրոնային ուսուցումն իրենից ներկայացնում է գիտելիքների փոխանցում և ուսուցման գործընթացի կառավարում նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով: 

Էլեկտրոնային ուսուցման ամբողջական համակարգը բաղկացած է երեք հիմնական մոդուլներից.

  • ուսուցման կառավարման համակարգեր
  • ուսուցման բովանդակություն
  • հեղինակային գործիքներ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը, որպես առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կիրառում է նորարարական տեխնոլոգիաները կրթության որակի և արդյունավետության բարձրացման նպատակով, առաջարկում է էլեկտրոնային ուսուցման դասընթացներ մի շարք մասնագիտական առարկաների գծով:


Ուղեցույց    Ֆակուլտետներ