Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ.մշակաբույս. սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական-լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Ագրոէկոլ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Ագրոէկոլ »  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Ագրոէկոլ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Ագրոէկոլ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Պաշտ./գրունտ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Պաշտ./գրունտ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «ջնջել»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրո/ՍԳ »  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()