Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է  «Սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է ՊՓ 3-րդ  կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի «Բնապահպանության կենսատեխնոլոգիա»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 1-ին  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()