Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» և «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ֆինանսների և վարկ» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»մասնագիտության քոլեջի 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Մենեջմենթ» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 ()