Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական-լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՏ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀՏ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների   համար:

makaron

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()