Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների, փաթեթավորման և կաշվի ու մորթու տեխնոլոգիայի» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների, փաթեթավորման և կաշվի ու մորթու տեխնոլոգիայի» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սննդի արդյունաբերության սարքավորումների, փաթեթավորման և կաշվի ու մորթու տեխնոլոգիայի» մասնագիտության ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և մասնագիտության լաբորատոր 3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը դասավանդվում է Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության գործնական 3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը դասավանդվում է Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսնոխների համար:

Էջ: 1 2 ()