Էջ: 1 2 3 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն» և «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», առկա «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», հեռակա «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա  «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»   մասնագիտությունների  2-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա  «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության, առկա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», հեռակա «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» և «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտութունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտութունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 ()