Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Դասընթացը նախատեսված է  «ՀՏ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» «Ագրո ՍԳ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» «ԱԷ» «Ագրո ՍԳ» մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» «ԱԷ» «Ագրո ՍԳ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» «ՄՏ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո ՍԳ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո ՍԳ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրո ՍԳ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՀՏ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» «Ագրո ՍԳ» «ԱԷ» «ՊԳ» մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» «Ագրո ՍԳ» «ԱԷ» «ՊԳ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» «ԳՏ» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» «ՊԳՏ» մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ» «ՊԳՏ » մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՏ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲԺ»  «ՍՓ» «ԴԳ» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()