Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԱգրոԷկոլոգիա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կսամյակ):

1

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, 

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների 

լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար (2-րդ կսամյակ):

2Դասընթացը նախատեսված է Տեխնոլոգիական մասնագիտության 

3-րդ կուրսի հեռակա լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

1

Դասընթացը նախատեսված է Տեխնոլոգիական  մասնագիտության 

3-րդ կուրսի  հեռակա ուսանողների դասախոսության համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱգրոԷկոլոգիա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար (2-րդ կսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում»  մասնագիտության 3-րդ  կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ  կուրսի հեռակա ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()