Էջ: 1 2 3 ()

ԵրկրաբանությունԴասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրոսների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրոսների գործնական պարապմունքների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


ԵրկրաբանությունԴասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:


լաբորատորԴասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

 


գործնականԴասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության

 կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների 

գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության մագիստրանտների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի հեռակա ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիական» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիական» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:
Էջ: 1 2 3 ()