Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար(1-ին կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար(1-ին կիսամյակ)

2Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմուքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության հեռակա 3-րդ կուրսի  դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

  2Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

1

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ  կուրսերի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների գործնական և լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» 5-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» 5-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 3-րդ կուրսի առկա համակարգում սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմուքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ և 5-րդ կուրսերի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ և 5-րդ կուրսերի առկա և հեռակա համակարգում սովորող ուսանողների  դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()