Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հաշվապահական հաշվառում», «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հաշվապահական հաշվառում», «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» մասնագիտության 3-րդ  կուրսի ուսանողների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն» և «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ապրանքագիտություն» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Մենեջմենթ » և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Մենեջմենթ » և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում » մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում » մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ֆինանսներ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ֆինանսներ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:  

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: