Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ և «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՀ+ՍՓ» և «ՖՎ+ՀՌԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն:» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն:» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՄՍ,ՀՏ,ՄՏ»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է   ՏՓԹ, ԿԱ, ԿՏ, ՄՍՏ, ՄՏ, ՍՓ  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՊԳ», «ՀՇ», «ՏՓ» և «ԱԳ+ԳՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության 2-ՐԴ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության 2-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼՖ», «ՃԵԿ», «ԿԱ», «ԳՏ» «ՀՏ», «ԳՄՍ», «ԱԳ», «ԱԲՇ»  մասնագիտության  կուրսի ուսանողների համար:,

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»«Կենսագործնեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների   համար:

Էջ: 1 2 ()