Page: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հողաշինարարություն հողային կադաստր»,  «Կենսագործունեության անվտանգություն»,
 «
Հողաբարելավում , հողային և ջրային պաշարների օգտագործում,
 
հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ»,
 «
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարու», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում»  մասնագիտությունների ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Բույսերի պաշտպանություն»,  «Ագրոնոմիա»,  «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն », «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա»  մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ֆինանսների կառավարում»  մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում», «Ապահովագրական գործ»,  «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Աուդիտ», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրոբիզնես»,«Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/», «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ և «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՀ+ՍՓ» և «ՖՎ+ՀՌԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  ՀԱԱՀ մագիստրատուրայի բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն:» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՊԳ», «ՀՇ», «ՏՓ» և «ԱԳ+ԳՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության 2-ՐԴ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի մասնագիտությունների ուսանողների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 2-րդ,  «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և  «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «ԷԼՖ», «ՃԵԿ», «ԿԱ», «ԳՏ» «ՀՏ», «ԳՄՍ», «ԱԳ», «ԱԲՇ»  մասնագիտության  կուրսի ուսանողների համար:,

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»«Կենսագործնեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Page: 1 2 ()