Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների  2-րդ կիսամյակի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների 2-րդ կիսամյակի  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է 2-րդ կիսամյակի «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհայաին երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և  «Տրանսպորտային փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությունների  5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա ուսուցման «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության  1-ին կուրսի ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ճարտարագիտական և Տեխնոլոգիական  մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար :
Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()