Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի, «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի, ՀՀ և ՀԿ ֆակուլտետի ԿԱ-4, ՄՋ-4 ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գարծնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» 3-րդ, «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» 3-րդ, «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» 3-րդ, «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» 4-րդ, «Կենսագործունեության անվտանգություն» 3-րդմասնագիտությունների և հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» 3-րդ, «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» 3-րդ և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 5-րդ և հեռակա 6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 ()