Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականությունխորհրդատվություն և տեղեկատվություն» 
մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»,   մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»,   մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ  կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»,  «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», մասնագիտությունների  2-րդ, «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»«Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»,  «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», մասնագիտությունների  2-րդ, «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»«Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների, «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ՀԱԱՀ քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում», «Ֆինանսներ» և «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Ագրոէկոլոգիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» և «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» -3 և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» -2 մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» - 2, «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» - 2, «Բույսերի պաշտպանություն» - 3, «Ագրոէկոլոգիա» - 2,  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» - 1, «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» - 5 մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» - 2, «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» - 2, «Բույսերի պաշտպանություն» - 3, «Ագրոէկոլոգիա» - 2,  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» - 1, «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» - 5 մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 ()