Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում», «Ֆինանսներ», «Մեեջմենթ» և «Հողային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Ագրոէկոլոգիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» և «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» -3 և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» -2 մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» - 2, «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» - 2, «Բույսերի պաշտպանություն» - 3, «Ագրոէկոլոգիա» - 2,  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» - 1, «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» - 5 մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» - 2, «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» - 2, «Բույսերի պաշտպանություն» - 3, «Ագրոէկոլոգիա» - 2,  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» - 1, «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» - 5 մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» և «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր/գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հետևյալ մասնագիտությունների՝ 

«Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա»  4-րդ, 

«Ագրոէկոլոգիա»  5-րդ,

«Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» 2-րդ

կուրսերի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» - 4, «Ագրոէկոլոգիա» - 5 և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» - 2 մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր/գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողների համար:

Էջ: 1 2 ()