Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սեևտիֆիկացում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սեևտիֆիկացում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՄՏ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4 կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4 կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԺ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԺ»  մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՍՓ» մասնագիտության 6-րդ հեռակա սովորող ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()