Էջ: () 1 2 3 4

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների  5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Էջ: () 1 2 3 4