Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»   մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ  կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Էջ: 1 2 ()