Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված  անասնաբուծություն մասնագիտության առկա և   4 րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն   մասնագիտության 5-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի  ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված  «Գյուղ. կենդանիների սելեկցիա գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Գյուղ. կենդանիների սելեկցիա գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների   համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»     մասնագիտության 4-րդ կուրսի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության  4-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն » մասնագիտության 4 կուրի  դասախոսությունների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի դասախոսությունների    համար  (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):