Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2018-2019 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»   մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորոտոր պարապմունքների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն»   մասնագիտության  ՔՈԼԵՋԻ 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»  և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

2018-2019 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 1-ին կիսամյակ


Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7