Страница: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» 4-րդ և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» 4-րդ և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված առկա և հեռակա «Անասնաբուժություն» 4-րդ և 5-րդ,  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ, 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված առկա և հեռակա «Անասնաբուժություն» 4-րդ և 5-րդ,  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 4-րդ, 5-րդ կուրսի ուսանողների   համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Ագրոէկոլոգիա »  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Ագրոէկոլոգիա »  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված  առկա և հեռակա «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների   համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության առկա և հեռակա  3-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության առկա և հեռակա  3-րդ կուրսի համար:

Դասընթացը նախատեսված  հեռակա «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված  հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների   համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն» և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն»  մասնագիտության 4-րդ և առկա ու հեռակա 5-րդ կուրսերի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսերի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված «Անասնաբուժություն»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 ()