Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 4-րդ կուրս ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է  լաբորատոր պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Բուծ-4» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բուծ-4» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ-2» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ-2» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԴԵՂ-1» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ-1» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ-1» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-1» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-1» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-1» «ՍՓ-1» մասնագիտությունների ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բուժ-1» «ՍՓ-1» մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԾ-3» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԾ-3» մասնագիտության ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «*** » մասնագիտության *-րդ կուրդի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Էջ: 1 2 3 4 5 ()