Դաընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է <<Անասնաբուժություն>> մասնագիտության  2-րդ կուրսի  ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դաընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ագրարային ֆակուլտետի<< Ագրոէկոլոգիա>>  մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար