Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 5-րդ  կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախաատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 5-րդ ,  կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության  4-րդկուրսի ուսանողների լաբորատոր-գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղ.կենդանիների գենետիկա սելեկցիա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և  հեռակա ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:  ιι  կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության ուսանողների համար:

Նախատեսված է <<Ագրոէկոլոգիա>> մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Դասախոսություններ

Նախատեսված է <<Ագրոէկոլոգիա>> մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Լաբորատոր գործնական


Դասընթացը նախատեսված է <<Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն>> մասնագիտության 3 կորսի առկա ուսուցման ուսանողների  համար: Դասախոսություններ