Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի "Կաթի, կաթնամթերքների, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա" մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության ուսանողների համար:

Նախատեսված է <<Ագրոէկոլոգիա>> մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Դասախոսություններ

Նախատեսված է <<Ագրոէկոլոգիա>> մասնագիտության 6-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար:

Լաբորատոր գործնական


Դասընթացը նախատեսված է <<Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն>> մասնագիտության 3 կորսի առկա ուսուցման ուսանողների  համար: Դասախոսություններ

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  3րդ կուրսի հեռակա   ուսուցման ուսանողների  համար: Դասախոսություն

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա  «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության  3րդ կուրսի առկա   ուսուցման ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության  3րդ կուրսի  առկա    ուսուցման  ուսանողների լաբորատոր  պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  հեռակա ուցուցման ուսանողների համար:   Դասախոսություն

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 1-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» մասնագիտության 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակի դասախոսությունների համար: