Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ, «Դեղագիտություն» մասնագիտության  1-ին և հեռակա «Գյուղատնտեսական կենդանինենրի սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7