Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է « Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն » մասնագիտության  2-րդ   կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է « Գյուղատնտեսության մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսության պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրություն և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության  4-րդ կուրսիուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է  «Բույսերի պաշտպանություն» 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար: