Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Խմորման արտադրություն և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության  4-րդ կուրսիուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար։

Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարպմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է  «Բույսերի պաշտպանություն»   5-րդ կուրսի ուսանողների համար: