Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Դասընթացը նախատեսված է  «Բույսերի պաշտպանություն» 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա», «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:
Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10