Դասընթացը նախատեսված է ՍՓ 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորտոր աշխատանքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա, ԳԿՍԳ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ,ԲՊ,ԱՏ/ԲՊ, ԳԿՍԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՈՒԺ, ՍՓ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍՓ,Բուժ» մասնագիտության 2-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական բժշկագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսկան հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: