Էջ: 1 2 3 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա » մասնագիտությունների -- կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն»  մասնագիտությունների ---րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»  մասնագիտությունների ---րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»  մասնագիտությունների ---րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար(2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն » մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների -- կուրսի լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա » մասնագիտությունների -- կուրսի լաբորատոր պարապմուքնների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա » մասնագիտությունների -- կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն » մասնագիտությունների -- կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության ---ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» և «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների ---րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների -- կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների -- կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կուրսի):

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների --կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների ---- կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

 Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության ---ին կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

 Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության ---- կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

 Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության ---- կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

 Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Էջ: 1 2 3 ()