Էջ: 1 2 3 4 ()

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն»,  «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և 
տարածաշրջանի զարգացում
» մասնագիտության 1-ին 
կուրսի ուսանողների
համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Էջ: 1 2 3 4 ()