Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և 
տարածաշրջանի զարգացում
» մասնագիտության 1-ին  
կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «» մասնագիտության -րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «» մասնագիտության -րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Շուկայագիտություն մարքեթինգ/», «Ագրոբիզնես » 
 
մասնագիտությունների  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» մասնագիտության  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության  ուսանողների գործնական պարապմունքներ համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա» մասնագիտությունների  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա» մասնագիտությունների  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և 
տարածաշրջանի զարգացում
» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և 
տարածաշրջանի զարգացում
» մասնագիտությունների  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային քաղաքականություն և 
տարածաշրջանի զարգացում
» մասնագիտության 1-ին կուրսի  մագիստրանտներին՝ տալ անհրաժեշտ   գործնական  գիտելիքներ ագրարային ոլորտում  նորա­մուծութ­յունների ներդրման, տարածման և ոլորտում վարվող քաղաքակա­նության հարցերի  վերաբերյալ:


Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ (Ագրոպարենային համակարգի)» մասնագիտության 5-րդ կուրսի  գործնական պարապմունքներիուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ (Ագրոպարենային համակարգի)» մասնագիտության 5-րդ կուրսի  գործնական պարապմունքների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությյունների   5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» մասնագիտության   5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: