Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»  մասնագիտության 4-րդ և 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» մասնագիտությյունների 4-րդ և  5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության  5-րդ կուրսի և «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊ» մասնագիտության   5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՊ» մասնագիտության   5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» մասնագիտությյունների   5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի  և «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացու» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար, որի նպատական  է  տնտեսագիտության բակալավրի որակավորմամբ մասնագետներին տալ անհրաժեշտ մասնա­գիտական գիտելիքներ ագրարային տեղեկատվական կազմակերպման, հավաքա­գրման, մշակման, տարածման և տրամադրման վերաբերյալ:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: