Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()

Դասընթացը նախատեսված է ԱԱԷ և ԱԱԿ մասնագիտության մագիստրատուրայի հեռակա սովորող ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման ՖՎ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷԿ, ՍԷԿ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար  (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների 2019-2020ուս տարվա 2-րդ կիսամյակի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ, ԱՔԽՏ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։ (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ, ԱՔԽՏ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։ (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ, ԱՔԽՏ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը իրականացվում  է 2-րդ կիսամյակում:


Դասընթացը նախատեսված է «ԱԲ, ԱՔԽՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը իրականացվում  է 2-րդ կիսամյակում:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  2 -րդ կիսամյակի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։(2-րդ կիսամյակ)

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿԱ, ԳԷԼ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների 2 - րդ կիսամյակի գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()