Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար  (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»,«Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»,«Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ » մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիասմյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար  (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար  (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար  (2-րդ կիասմյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար  (2-րդ կիասմյակ):

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()