Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ1, ՍԷ1 ՍԿ1» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ1, ՍԷ1 ՍԿ1» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսություննեիկ համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ1, ՍԷ1 ՍԿ1» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԱԷ1, ՍԷ1 ՍԿ1» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսություննեի  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասսընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և շուկայագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասսընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն և շուկայագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես մասնագիտության» 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես մասնագիտության» 1-ին կուրսի մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և «Սննդարդյունաբերության կառավարում» մասնագիտությունների 1-ին կուրիս մագիստրատուրայի ուսանողնրեի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և «Սննդարդյունաբերության կառավարում» մասնագիտությունների 1-ին կուրիս մագիստրատուրայի ուսանողնրեի դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա» մասնագիտության 1-ին կուրիս մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա» մասնագիտության 1-ին կուրիս մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար :

Դասընթացը նախատեսված է ՃԷԿ մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է ԱՏ մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքներին համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()