Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության  4-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

 


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն», մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»,  «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է « Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն»  մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության  4-րդ  կուրսի ուսանողների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում»,  «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի  գործնական ուսանողների համար:


Էջ: 1 2 ()