Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքանգիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  -----------մասնագիտության ---------կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Շուկայագիտություն /մարքեթինգ»   «Ագրոբիզնես» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Շուկայագիտություն /մարքեթինգ»   «Ագրոբիզնես» մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում ևաուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 ()