Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»-2 և «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն»-4  մասնագիտությունների ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 3-րդ  կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» 2-րդ կուրսի և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»- 4  մասնագիտությունների  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» 2-րդ կուրսի«Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն»- 4  մասնագիտությունների  ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()