Դասընթացը նախատեսված է առկա «ԳՄ, ՀԲ»  և հեռակա «ԳՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների Դասախոսությունների  համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ» «ՄՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար :


Դասընթացը նախատեսված է առկա «ՀԲ-4, ԱՏ-4, ԲԺ-2» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների և Հեռակա ԱԵԿ-3 կուրսերի դասախոսությունների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ-4, ԱՏ-4, ԲԺ-2» մասնագիտությունների ուսանողների և Հեռակա ԱԷԿ-3 կուրսերի դասախոսությունների գործնական պարապմունքների համար(2րդ կիսամյակ)։


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»   մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»   մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն»   մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»,  «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է <<Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում>> մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։


Դասընթացը նախատեսված է «ՀԲ» և «ԷԼՖ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԲՊ», «ԱՍԳ», «ԱԷԿ»,  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  առկա «ԲՊ», «ԱՍԳ», «ԱԷԿ»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների, հեռակա   «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» , «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ  սննդի տեխնոլոգիա» 2-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար համար: 2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: