Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» և «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ, «Ագրոէկոլոգիա»  և «Անասնաբուժական սանտիարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ագրարային քաղաքակնություն և խորհրդատվություն» մասնագիտությունների 2-րդ և «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա ուսուցման բակալավրի «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ, «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ԱԷ» մասնագիտության 2-րդ և «ԳՏ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՀՀ+ՍՓ» և «ՖՎ+ՀՌԿ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  ՀԱԱՀ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների առաջին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացի տևողությունը  15 ժամ է։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն:» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «ՊԳ», «ՀՇ», «ՏՓ» և «ԱԳ+ԳՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ , ՊԳՏ , ԱԷ » մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

2-րդ կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», «Բույսերի պաշտպանություն», «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 2-րդ և «Դեղագիտություն»-1 կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի մասնագիտությունների ուսանողների համար: