Էջ: () 1 2 3 4 5

1֊ին  կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի առկա ուսուցման 2֊րդ կուրսի ուսանողների համար (1֊ին կիսամյակ):


Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի մասնագիտությունների ուսանողների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 2-րդ,  «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և  «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «ՖՎ», «ՀՀ», «ԱԷԿ», «ԳՀ» «Բուժ», «ՍՓ», «ԱՏ», «ԱԷ», «Ագրո», «ԲՊ», «ԿՏ», «ՄՍՏ», «ՄՋ», «ՀՇ» մասնագիտության  կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»«Կենսագործնեության անվտանգություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», և «Դեղագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարայաին էկոնոմիկա և կառավարում» 1-ին, « Սննդի Էկոնոմիկա և կառավարում» 1-ին,  «Ճանապարհային երթեվեկության կարգավորում» 2-րդ մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողների համար դասախոսություննների համար 2-րդ կիսամյակ:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Ֆինանսներ» և «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում», «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտությունների 1-ին, «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ՍԷԿ I, ԷԿ I, ԱՔ I, ԽՏ I, ԱԲՇ I, ՍԳ I, ԲՊ I, ԱՏ I, ՊԳՏ I,Ագրո I» մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուծություն», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ»   մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):


Էջ: () 1 2 3 4 5