Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Շուկայագիտություն

/մարքեթինգ/», «Ագրոբիզնես»,  «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Շուկայագիտություն

/մարքեթինգ/», «Ագրոբիզնես»  մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրոբիզնես» «Շուկայագիտություն

/մարքեթինգ/ մասնագիտության» ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն»  մասնագիտության ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն»  մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում», «Ապահովագրական գործ»,  «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա», «Աուդիտ», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրոբիզնես»,«Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/», «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ֆինանսների կառավարում »  մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Բույսերի պաշտպանություն»,  «Ագրոնոմիա»,  «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն », «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա»  մասնագիտության ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»  «Պահածոյացման և

սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա»,  «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսության և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն»  մասնագիտության ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «» մասնագիտության -րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտության քոլեջ  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ և «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()