Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ և «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» և «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» և «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԳՀ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Էջ: 1 2 ()