Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()
Դասընթացը նախատեսված է «Տնտեսագիտական» մասնագիտությունների ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսութունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կսիմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կսիմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ»մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «ՇՈՒԿԱ»,«ԲԻԶՆԵՍ» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոսույթւնների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքնենրի համար (1-ին կիսմայակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքներին համար (1-ին կիասամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար (1-ին կիասամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիասամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների  համար (1-ին կիասամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնակնա պարապմունքների համար (1-ին կիասամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիասամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (1-ին կիսամյակ):

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()