Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա»մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմուքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի, «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է  մագիստրատուրայի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիակ և կառավարում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»  մասնագիտությունների գործնական պարապմուքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիակ և կառավարում», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»  մասնագիտությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի բոլոր մասնագիտությունների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության գործնական պարապմուքների համար (2-րդ կիսամյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների համար (2-րդ կիսամյակ): 

Դասընթացը նախատեսված է «Շուկայագիտություն»  մասնագիտության մագիստրատուրայի գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Շուկայագիտություն»  մասնագիտության մագիստրատուրայի համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ»  մասնագիտության մագիստրատուրայի գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ»  մասնագիտության մագիստրատուրայի համար (2-րդ կիսամյակ):

Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ»  մասնագիտության մագիստրատուրայի համար (2-րդ կիսամյակ):
Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()