Էջ: 1 2 3 4 5 ()

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի   «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա», «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է՝ 
«Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար (դասախոսություն):

Դասընթացը նախատեսված է՝ 
«Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է՝ 
«Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 ()