Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակիշ փորձաքննություն» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակիշ փորձաքննություն» մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա» մասնագիտությունների  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա» մասնագիտությունների  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Աուդիտ» մասնագիտության  ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Աուդիտ» մասնագիտության  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում» մասնագիտության  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում»   մասնագիտության համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում»,  «Աուդիտ»  մասնագիտությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է Մագիստրատուրայի «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում»,  «Աուդիտ»  մասնագիտությունների  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում»,  «Աուդիտ»  մասնագիտությունների մագիստրոսների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում»,  «Աուդիտ»  մասնագիտությունների մագիստրոսների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում»,  «Աուդիտ»  մասնագիտությունների մագիստրոսների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում»  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:


Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()