Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «Հաշվ․ հաշվառում և հարկում» և «Աուդիտ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրա «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «ԱԿ», «ՍԿ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «ՍԿ», «ԱԿ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների դասխոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ագրոպարենային համակարգում)», «Ֆինանսներ (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Բույսերի պաշտպանություն»-3, «Ագրոէկոլոգիա»-5 մասնագիտությունների ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ֆինանսներ (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ֆինանսներ (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ֆինանսներ (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ագրոպարենային համակարգում) » մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ագրոպարենային համակարգում)» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()