Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում», «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Բնաապահպանական կենսատեխնոլոգիա», «Հողաշինարարություն հողային կադաստր», «Հողաբարելավում , հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Անասնաբուժություն», «Անասնաբուժական - սանիտարական փորձաքննություն», «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա»,  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա»,«Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում», «Ապահովագրական գործ», «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում», «Աուդիտ», «Շուկայագիտություն», «Ագրոբիզնես», «Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում»«Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարութուն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» և  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)», «Հողաշինարարություն»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության քոլեջի  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»,  «Բույսերի պաշտպանություն», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների մագիստրոսների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների մագիստրոսների համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 ()