Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Սպառողական ապրանքի որակի փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ», «Հողային ռեսուրսների կառավարում» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ» և «Սպառողական ապրանքի որակի փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)» մասնագիտության 2-րդ, «Հողային ռեսուրսների կառավարում» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» և «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Էջ: 1 2 ()