Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է Հեռակա «ԿԱ, ԷԼ․ ՀԲ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «ՀՏ, ԿՄՏ, ՊՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱգրոԷկոնոմիկա և սննդարդ․ էկոնոմիկա», «Ագրարային քաղաքակ․ խորհրդատվություն և տեղեկատվ․»մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար ։

Դասընթացը նախատեսված է «ԱգրոԷկոնոմիկա և սննդարդ․ էկոնոմիկա», «Ագրարային քաղաքակ․ խորհրդատվություն և տեղեկատվ․» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար ։

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է « Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է Գինու տեխնոլոգիամասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն»-2, «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է  «ՄՏ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «ՊԱՐԵՆ ՊՓ - 1» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում»«Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար։
Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 ()