Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման  «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կանչ)։


Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար 
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և ԱՔԽՏ  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։
Դասընթացը նախատեսված է «ՊՓ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՏ, ՄՏ, ԿՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար( 2-րդ կանչ)

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՄՏ, ՄՏ, ԿՏ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա ուսուցման Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար( 2-րդ կանչ)Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Վիճակագրություն դասընթացը նախատեսված է  հեռակա ուսուցման Ֆինանսներ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար/ լաբարատոր։(2-րդ կանչ)


Հ․ Խ․

Վիճակագրություն դասընթացը նախատեսված է Հեռակա ուսուցման ֆինանսներ մասնագիտության 2-րդ կորսի ուսանողների համար/դասախոսություն։(2-րդ կանչ)Դասընթացը նախատեսված է՝

  Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 4-րդ և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության -րդ կուրսերի ուսանողների համար։

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ԿՏ, ՄՏ, ՊՓ մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի  ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է «ԿՏ», «ԳՏ»,  «ՀՏ», «ՄՏ» և «ՊՓ» ԳՏ -3 /հեռակա/  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է 


Հ․Խ․

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն, տեղեկատվություն»մասնագիտության 2-րդ կուրսի ցերեկային ուսուցման ուսանողների համար (2020-2021 ուսումնական տարի, 1 կիսամյակ):
Դասընթացը նախատեսված է

Հ․Խ․

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար: 2019-2020 ուստարի 2-րդ կիսամյակ
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» և «Բույսերի պաշտպանություն»մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար 

(2019-2020ուստարի 2-րդ կիսամյակ)։