Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությն 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն , հողային կադաստր» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է  Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ագրարային քաղաքականութ.» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար (1-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» «Ագրարային քաղաքականութ»մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։