Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես»  և  «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների  2-րդ կուրսի ուսանողների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես»  և «Ագրարային քաղաքականություն և խորհրդատվություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (1-ին կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար (2-րդ կիսամյակ)։
Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար (2-րդ կիսամյակ)։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Ագրոէկոլոգիա», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Բնաապահպանական կենսատեխնոլոգիա», «Հողաշինարարություն հողային կադաստր», «Հողաբարելավում , հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Անասնաբուժություն», «Անասնաբուժական - սանիտարական փորձաքննություն», «Առողջապահական կենսատեխնոլոգիա»,  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը իրականացվում է 2018-2019 թթ. ուս. տարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակներում:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում»«Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Մենեջմենթ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: