Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաշինարարութուն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությունների քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար: 

Դասընթացը նախատեսված է «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» և  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)», «Հողաշինարարություն»  մասնագիտությունների 1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի քոլեջի ուսանողների գործնական պարապմունքների  համար:


 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային մենեջմենթ» մասնագիտության քոլեջի  3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

 Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»,  «Բույսերի պաշտպանություն», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների մագիստրոսների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ», «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների մագիստրոսների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության քոլեջի  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսա-տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» և «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԳ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար: