Դասընթացը նախատեսված է «Ապահովագրական գործ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Սպառողական ապրանքի որակի փորձաքննություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար։
Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի  «Հողային ռեսուրսների կառավարում» և «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» և «Ապրանքագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ»   մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)», ՀԲ, ՀՇ, ՍՓ մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի համար

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիաւն». «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների  համար: