Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության անվտանգություն» և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսերի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

2019-2020ուստարի 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է , «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների  3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Կենսագործունեության  անվտանգություն» և «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսերի ուսանողների դասախոսությունների համար:

2019-2020ուստարի 1-ին կիսամյակ

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  և «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  և «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար։:

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսիուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Էջ: () 1 2 3 4 5 6 7 8