Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է  «Ապահովագրական գործ»   մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ապահովագրական գործ»   մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»,    մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում», մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա»,  «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա»,    մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ապահովագրական գործ» մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությունների  5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» և «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա»մասնագիտության 5-րդ  կուրսի ուսանողների  համար:

 

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 6-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

.

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ ուսանողների կուրսի գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա»  մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: 1 2 ()