Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն»,    «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունների  1-ին կուրսի գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղկենդանիների սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում»,  «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտության  4-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա»  մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության  3-րդ  կուրսի և  «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ  կուրսի  ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության  3-րդ  կուրսի և  «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության 2-րդ ուսանողների համար:Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության  5-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության  5-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում,  Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում, Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի գործնական պարապմունքների ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում»   մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա»  մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ֆինանսներ» մասնագիտության  2-րդ կուրսի ուսանողների համար:


Դասընթացը նախատեսված է «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում», «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»  մասնագիտությունների 5-րդ կուրսի և «Ապահովագրական գործ»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Էջ: 1 2 ()