Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Հողաշինարարություն, հողային կադաստր» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ և հեռակա «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների  համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա և հեռակա «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ապրանքագիտություն» «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և հեռակա «Ագրոնոմիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Ապրանքագիտություն» «Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և հեռակա «Ագրոնոմիա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է հեռակա «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է առկա «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 4-րդ և հեռակա «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Էջ: 1 2 ()