Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության ուսանողների լաբորատոր պարապունքների համար:

Դասընթացտ նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմքուների   համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱԷ» մասնագիտության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «ԱՏ» մասնագիտության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա սովորող ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտության ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է մագիստրատուրայի «Մսի և Ձկան ձկնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսկան հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Դեղագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմքուների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա», մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմքուների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Դեղագիտություն»  մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Էջ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()