Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Անասնաբուժություն»  և «Դեղագիտություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» և «Անասնաբուժություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Բույսերի պաշտպանություն»  և «Դեղագիտություն, էկոլոգիայի հիմունքներով» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն»  և «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ  կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ և «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ  կուրսի ուսանողների գործնական պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Դեղագործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է «Անասնաբուժություն» և «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների առկա և հեռակա 1-ին կուրսի  ուսանողների դասախոսությունների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ագրոէկոլոգիա»,«Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն»  և «Անասնաբուժություն» 

  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների  լաբորատոր պարապմունքների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ»  և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Դասընթացը նախատեսված է  քոլեջի «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» և «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների համար:

Էջ: 1 2 ()