Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների լաբորատոր պարապմունքների  համար:

Դասընթացը նախատեսված է  «Անասնաբուծություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների   համար: