Էջ: 1 2 ()

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն», «Ապրանքագիտություն», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա», «Հողային ռեսուրսների կառավարում», «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ» մասնագիտությունների 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրատեխնիկական կառուցվածքներ» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում», «Կենսագործունեության անվտանգություն», «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա», «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Հողաշինարարություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անասնաբուժություն», «Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսա-տեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է ;«Բույսերի պաշտպանություն», «Ագրոէկոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատ-վություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա», «Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն», «Դեղագիտություն» և «Կենսագործունեության անվտանգություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է«Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ», «Անասնաբուժություն», «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է «Ագրոբիզնես», «Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում», «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա» և «Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Ագրարային մենեջմենթ», «Ագրոէկոլոգիա» և «Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Դասընթացը նախատեսված է քոլեջի «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն», «Անասնաբուժություն մասնագիտության «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ» և «Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությունների 1-ին կուրսի ուսանողների համար։

Էջ: 1 2 ()